آواز علـــــــــــــــــقمه
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

 از شعرهای ناب عاشورایی  هست که به چندین

بار خوندنش می ارزه  واقعا خیلی زیباست

 

آواز علقمه

 

رود یک سر ناله مرغ هواست

                                              روز تاریک است و عالم نینواست

پاسبان چادر احساس نیست

                                              در کنار خیمه ها عباس نیست

رفته تا از شط خون آب آورد

                                              جرعه ای از اشک مهتاب آورد

مثل جسمی در پی جان منتظر

                                              خیمه ها باز  است و  طفلان منتظر

اشک تنها قطره های آبشان

                                              قتل عام تشنگی ها  خواهش است

روح مریم عطـــر پاک یاس کو

                                              عمه زینب پس عمو عباس کو

ای عطش داران تف ما تشنه ایم

                                              ای فرات بی طرف ما تشنه ایم

دور تر نزدیک ساحل هم همه است

                                              چشم طفلان مثل نهر علقمست

آسمان از ابر محـــزون می چکد

                                              مثل مشک پاره ای خون می چکد

آه ،مژگان جنون ،خونخواره شد

                                              مشک بغض اهل غیرت پاره شد

میشود بــــرق تجلی رعد از این

                                              قطع شو ای دست غیرت بعد از این

عشق عباس است و عالم مشک او

                                              چشمــــه یعنی ابروی اشـــک او

گر ز مژگان در نمی غلطید اشک

                                              بی گمان از اشک پر می گشت مشک

عاشق آن باشد که اشکی آورد

                                              از لب احساس مشکی آورد

وه چه تیری در پر عشق اوفتاد

                                              دست عشق از پیکر عشق اوفتاد

ای فلک دست فتوت را ببین

                                              روزگـــــــــــار بی مروت را ببین

عرش  من روی زمین افتاده است

                                              حیدر ثانی زِ زین افتاده است

آه پشت عشق پشت زین شکست

                                              زین مصیبت پشت شاه دین شکست

مثل بغضی در گلــو  آمد حسین

                                              یا اخــــا عباس گو آمــــد حسین...

 


آمدم سویت  اخا  جان آمدم

                                              دست هایت را به قربان آمدم

آه آه ای نیـــزه پایت بشکند

                                              آی خنجر دستهایت بشکند

قطع شد دست علمدار رشید

چون کنم از دست تو قطع امید

مغز را از پوست کندن مشکل است

                                              قطع دست از دوست کردن مشکل است

ای برادر ثلمه در دین شد بیا

                                              دستهای عشق خونین شد بیا

آه دیگـــر پرده بر یکســــــو فتاد

                                              دست عشقست این که از بازو فتاد

وه چه ظلمی نیزه داران می کنند

                                              عاشقی را نیزه باران می کنند

عشق را یک لحظه دیگر ببین

                                              تیر در تیرست و پر در پر ببین

مشک اینجا چیست غیر از اشک خود

                                              پارگی های دل است این مشک خود

زخم تیغ عشق چون کاری شود

                                              آب خون از مشک تن جاری شود

عشق چون دریاست ما مثل سبو

                                              دجلـــــــه ای داریم دائم روبرو

لحظه ای پستان دریا را مدوش

                                              دجله شو در تشنگی اما منوش

بحر عالم بستر دشت تف است

                                              آبهای این جهانی از کف است

تو ســــراب آب را باور مکــــن

                                              از کف این بی وفا لب تر مکن

آب مشک پاره مـــــا را ببین

بیوفـــــائی های دنیـــا را ببین

این فلک چون تیر از جا می پرد

                                              مشک های عاشقان را می درد

باز مظلـــــــــومیت حیدر ببین

                                              یک ابالفضل است و یک لشکر ببین

اندک اندک تیر باران می شود

                                             آسمان گرد سواران می شود

لعنت دریا به ذات تشنگی

                                             صد کویر آمد صفات تشنگی

کاش می شد تشنگی را کوزه را کرد

                                             وز عطش افطار شام روزه کرد

کاش همت زین دو چندان داشتم

                                            مشک عالم را به دندان داشتم


تاریخ : جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
ساعت : ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ
  • ام جی | سیستان دانلود