بحرین بحرالدم(کشف حجاب وتخریب مساجد)
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

بحرین بحرالدم   بای ذنب قتلت

کشف حجاب از زنان ودختران مسلمان  بحرینی توسط آل سعود  وآل خلیفه

تخریب حسینیه ها ومساجد مسلمانان  وقرآن سوزی  در مساجد

چه کسی پاسخگوست؟؟؟

 

کشتار مردم بحرین  دستگیری وشکنجه مسلمانان  وشیعیان نوعی عقده کشایی جنگ

بدر است

این ظلم تاکی ادامه خواهد داشت  تا کی خائنین حرمین شریفین کعبه سوزی خواهند کرد

دیگر چه پاسخی  در مقابل قرآن سوزان بی دین اروپایی خواهیم داشت

زمانی به سختی باور میکردیم حجاج بن یوسف ثقفی در تاریخ باشد اما امروز با دیدن

نوادگانش باور کردیم

تخریب کامل 25 مسجد 17 حسینیه وتخریب قسمتی از 300مسجد وحسینیه

فقط دلمان به اعتراض وفریادی در وبلاگمان خوش است

عجب روزگار غریبست برادر!!!

خواهران وبرادرانت دربحرین در موج خون زندگی کنند وما مصلحت را به نظاره بنشینیم

مساجد وحسینیه ها ویران شوند وماسکوت کنیم پاسخ این سکوت را خواهیم دید

به نوشتن چند خط دل خوش کرد ه ایم اگر حرکتی بکنیم به نام دخالت خواهند شمرد

شاید تاریخ ،سکوت مظلومانه علی علیه السلام را دوباره  تکرار میکند

وما نظاره گر دستان بسته علی روزگارمان هستیم

 آری علی مظلوم قادر است  ،وچه کسی نمی داند اگر ایران بخواهد  می توانددر عرض

چند ساعت کل بحرین را تصرف کند ومسلمانان را از دست یهودیان عربستانی نجات دهد

اما تمام استکبار نیز منتظر همین اقدام است تا بنام دخالت ،لشکر کشی علیه کشور آغاز

شود

واین معنی سکوت مظلوم قادر است یعنی بصیرت برای حفظ اسلام اصیل  یعنی سکوت در

برابر قنفذ بخاطر ماندگاری نام نبی اکرم یعنی سخن گفتن با چاه

وما منتظرفرمان رهبر عزیزمان  سیدمظلوم قادرهستیم

 

 

 

 


تاریخ : چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٠
ساعت : ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ
  • ام جی | سیستان دانلود