شخصیت امام خمینی ره
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

مروری بر شخصیت امام خمینی ره

 

 


تاریخ : دوشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩۳
ساعت : ٩:٥٥ ‎ق.ظ
ادامه مطلب
پیام به کنگره عظیم حج
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به مناسبت برگزاری کنگره‌ی عظیم حج پیامی صادر کردند.
متن این پیام که روز دوشنبه بیست و دوم آبان‌ماه ۱۳۹۲ توسط حجت‌الاسلام قاضی‌عسکر -نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی- در مراسم برائت از مشرکان در صحرای عرفات قرائت شد، به این شرح است:
 
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
والحمدللّه ربّ العالمین و الصّلاة والسّلام علی سیّدالانبیاء و المرسلین و علی آله الطّیّبین و صحبه المنتجبین
فرا رسیدن موسم حج را باید عید بزرگ امّت اسلامی به شمار آورد. فرصت مغتنمی که این روزهای گرانبها در همه‌ی سالها برای مسلمانان جهان پدید میآورد، کیمیای معجزهگری است که اگر قدر آن شناخته و چنانکه شایسته است به کار گرفته شود، بسیاری از آسیبها و آسیبپذیریهای دنیای اسلام، علاج خواهد شد.
حج، چشمهی جوشان فیض الهی است. یکایک شما حاجیان سعادتمند، اکنون این اقبال بلند را به دست آوردهاید که در این اعمال و مناسکِ آکنده از صفا و معنویّت، دل و جان را شستشویی بسزا داده، از این منبع رحمت و عزّت و قدرت، ذخیرهای برای همهی عمر خویش بردارید. خشوع و تسلیم در برابر خدای رحیم، تعهّد به وظائفی که بر دوش مسلمان نهاده شده است، نشاط و حرکت و اقدام در کار دین و دنیا، رحم و گذشت در تعامل با برادران، جرأت و اعتماد به نفس در برابر حوادث دشوار، امید به کمک و دستگیری خداوند در همه جا و همه چیز، و کوتاهِ سخن ساخت و پرداخت انسانی در طراز مسلمانی را در این عرصهی الهیِ آموزش و پرورش، میتوانید برای خویش تدارک ببینید و خودِ آراسته به این زیورها و بهرهیافته از این ذخیرهها را برای کشور خویش و ملّت خویش و در نهایت برای امّت اسلامی، سوغات برید.
امّت اسلامی امروز بیش از هر چیز به انسانهایی نیاز دارد که اندیشه و عمل را در کنار ایمان و صفا و اخلاص، و مقاومت در برابر دشمنان کینهورز را در کنار خودسازی معنوی و روحی، فراهم سازند. این یگانه راه نجات جامعهی بزرگ مسلمانان از گرفتاریهایی است که یا آشکارا به دست دشمن و یا با سستیِ عزم و ایمان و بصیرت، از زمانهای دور در آنها فروافتاده است.
بیشک دوران کنونی، دوران بیداری و هویّتیابی مسلمانان است؛ این حقیقت را از خلال چالشهایی که کشورهای مسلمان با آن روبهرو شدهاند نیز بروشنی میتوان دریافت. درست در همین شرایط است که عزم و ارادهی متّکی به ایمان و توکّل و بصیرت و تدبیر، میتواند ملّتهای مسلمان را در این چالشها به پیروزی و سرافرازی برساند و عزّت و کرامت را در سرنوشت آنان رقم زند. جبههی مقابل که بیداری و عزّت مسلمانان را بر نمیتابد، با همهی توان به میدان آمده و از همهی ابزارهای امنیّتی، روانی، نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی برای انفعال و سرکوب مسلمانان و به خود مشغول ساختنِ آنان بهره میگیرد. نگاهی به وضعیّت کشورهای غرب آسیا از پاکستان و افغانستان تا سوریّه و عراق و فلسطین و کشورهای خلیج فارس، و نیز کشورهای شمال آفریقا از لیبی و مصر و تونس تا سودان و برخی کشورهای دیگر، حقایق بسیاری را روشن میسازد. جنگهای داخلی؛ عصبیّتهای کور دینی و مذهبی؛ بیثباتیهای سیاسی؛ رواج تروریسم قساوتآمیز؛ ظهور گروهها و جریانهای افراطگر که به شیوهی اقوام وحشی تاریخ، سینهی انسانها را میشکافند و قلب آنان را با دندان میدرند؛ مسلّحینی که کودکان و زنان را میکشند، مردان را سر میبرند و به نوامیس تجاوز میکنند، و حتّی در مواردی این جنایات شرمآور و مشمئزکننده را به نام و زیر پرچم دین مرتکب میشوند؛ همه و همه محصول نقشهی شیطانی و استکباری سرویسهای امنیّتی بیگانگان و عوامل حکومتی همدست آنان در منطقه است که در زمینههای مستعدّ داخلی کشورها امکان وقوع مییابد و روز ملّتها را سیاه و کام آنان را تلخ میکند. یقیناً در چنین اوضاع و احوالی نمیتوان انتظار داشت که کشورهای مسلمان، خلأهای مادّی و معنوی خود را ترمیم کنند و به امنیّت و رفاه و پیشرفت علمی و اقتدار بینالمللی که برکات بیداری و هویّتیابی است، دست یابند. این اوضاع محنتبار، میتواند بیداری اسلامی را عقیم و آمادگیهای روحی پدید آمده در دنیای اسلام را ضایع سازد و بار دیگر، سالهای دراز، ملّتهای مسلمان را به رکود و انزوا و انحطاط بکشاند و مسائل اساسی و مهمّ آنان همچون نجات فلسطین و نجات ملّتهای مسلمان از دستاندازی آمریکا و صهیونیسم را به دست فراموشی بسپارد.
علاج بنیانی و اساسی را میتوان در دو جملهی کلیدی خلاصه کرد که هر دو از بارزترین درسهای حج است:
اوّل: اتّحاد و برادری مسلمانان در زیر لوای توحید،
و دوّم: شناخت دشمن و مقابله با نقشهها و شیوههای او.
تقویت روح اخوّت و همدلی، درس بزرگ حج است. در اینجا حتّی جدال و درشتگویی با دیگران ممنوع است. پوشش یکسان و اَعمال یکسان و حرکات یکسان و رفتار مهربان در اینجا به معنی برابری و برادریِ همهی آن کسانی است که به این کانون توحید معتقد و دلبستهاند. این ردّ صریح اسلام بر هر فکر و عقیده و دعوتی است که گروهی از مسلمانان و معتقدان به کعبه و توحید را از دائرهی اسلام بیرون بداند. عناصر تکفیری که امروز بازیچهی سیاست صهیونیستهای غدّار و حامیان غربی آنان شده و دست به جنایتهای سهمگین میزنند و خون مسلمانان و بیگناهان را میریزند، و کسانی از مدّعیان دینداری و ملبّسین به لباس روحانیّت که در آتش اختلافات شیعه و سنّی و امثال آن میدمند، بدانند که نفس مراسم حج، باطلکنندهی مدّعای آنان است. شگفتا! کسانی که مراسم برائت از مشرکان را که ریشه در عمل پیامبر اعظم صلّیاللّه علیه و آله و سلّم دارد، جدال ممنوع قلمداد میکنند، خود از مؤثّرترین دستاندرکاران ایجاد منازعههای خونین میان مسلمانانند. اینجانب همچون بسیاری از علمای اسلام و دلسوزان امّت اسلامی بار دیگر اعلام میکنم که هر گفته و عملی که موجب برافروختن آتش اختلاف میان مسلمانان شود و نیز اهانت به مقدّسات هر یک از گروههای مسلمان یا تکفیر یکی از مذاهب اسلامی، خدمت به اردوگاه کفر و شرک و خیانت به اسلام و حرام شرعی است.
شناخت دشمن و شیوههای او نیز دوّمین رکن است. اوّلاً وجود دشمن کینتوز را نباید به دست غفلت و فراموشی سپرد و مراسم چندبارهی رمی جمرات در حج، نشانهی نمادین این حضور ذهن همیشگی است. ثانیاً در شناخت دشمن اصلی که امروزه همان جبههی استکبار جهانی و شبکهی جنایتکار صهیونیسم است، نباید دچار خطا شد. و ثالثاً شیوههای این دشمن عنود را که تفرقهافکنی میان مسلمانان، و ترویج فساد سیاسی و اخلاقی، و تهدید و تطمیع نخبگان، و فشار اقتصادی بر ملّتها، و ایجاد تردید در باورهای اسلامی است، باید بخوبی تشخیص داد و وابستگان و ایادیِ دانسته و نادانستهی آنان را از این راه شناسایی کرد.
دولتهای استکباری و پیشاپیش آنان آمریکا، به کمک ابزارهای رسانهای فراگیر و پیشرفته، چهرهی واقعی خود را میپوشانند و با دعوی طرفداری از حقوق بشر و دموکراسی، رفتاری خدعهآمیز در برابر افکار عمومی ملّتها در پیش میگیرند. آنان در حالی دم از حقوق ملّتها میزنند که ملّتهای مسلمان، هر روز بیشتر از گذشته، آتش فتنههای آنان را با جسم و جان خود لمس میکنند. یک نگاه به ملّت مظلوم فلسطین که دهها سال است روزانه زخمِ جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش را دریافت میکند؛ یا به کشورهای افغانستان و پاکستان و عراق که تروریسمِ زاییدهی سیاستهای استکبار و ایادی منطقهای آنان، زندگی را به کام ملّتهای آنان تلخ کرده است؛ یا به سوریّه که به جرم پشتیبانی از جریان مقاومت ضدّ صهیونیستی، آماج کینهی سلطهگران بینالمللی و کارگزاران منطقهای آنان شده و به جنگ خونین داخلی گرفتار آمده است؛ یا به بحرین یا به میانمار که در هر یک به نحوی، مسلمانان محنتزده و مغفول، و دشمنانشان مورد حمایتند؛ یا به ملّتهای دیگری که از سوی آمریکا و متّحدانش، پیدرپی به تهاجم نظامی یا تحریم اقتصادی یا خرابکاری امنیّتی تهدید میشوند؛ میتواند چهرهی واقعی این سردمداران نظام سلطه را به همه نشان دهد. نخبگان سیاسی و فرهنگی و دینی در همه جای جهان اسلام باید خود را به افشای این حقایق، متعهّد بدانند. این وظیفهی اخلاقی و دینی همهی ما است. کشورهای شمال آفریقا که متأسّفانه امروز در معرض اختلافات عمیق داخلی قرار گرفتهاند، بیش از همه باید به این مسئولیّت عظیم، یعنی شناخت دشمن و شیوهها و ترفندهایش توجّه کنند. ادامهی اختلافات میان جریانهای ملّی و غفلت از خطر جنگ خانگی در این کشورها، خطر بزرگی است که خسارت آن برای امّت اسلامی به این زودیها جبران نخواهد شد.
ما البتّه تردید نداریم که ملّتهای بهپاخاستهی آن منطقه که بیداری اسلامی را تجسّم بخشیدند، بإذنالله اجازه نخواهند داد که عقربهی زمان به عقب برگردد و دوران زمامداران فاسد و وابسته و دیکتاتور، تکرار شود، لیکن غفلت از نقش قدرتهای استکباری در فتنهانگیزی و دخالتهای ویرانگر، کار آنان را دشوار خواهد کرد و دوران عزّت و امنیّت و رفاه را سالها به عقب خواهد افکند. ما به توانایی ملّتها و قدرتی که خداوند حکیم در عزم و ایمان و بصیرت تودههای مردم قرار داده است، از اعماق دل باور داریم و آن را در بیش از سه دهه در جمهوری اسلامی ایران، به چشم خود دیده و با همهی وجود خود آزمودهایم؛ همّت ما، فراخوان همهی ملّتهای مسلمان به این تجربهی برادرانشان در این کشور سرافراز و خستگیناپذیر است.
از خداوند متعال صلاح حال مسلمانان و دفع کید دشمنان را خواستارم و حجّ مقبول و سلامت جسم و جان و ذخیرهی سرشار معنوی را برای همهی شما حجّاج بیتالله مسألت میکنم.

والسّلام علیکم و رحمة اللّه
سیّد علی خامنهای
پنجم ذیالحجّه ۱۴۳۴ مصادف با ۱۹ مهرماه

تاریخ : سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٢
ساعت : ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ
عرفه
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

دعای عارفانه و  عاشقانه عرفه ی  امام خوبیها

 حضرت حسین بن علی علیه السلام و عید قربان

گوارای وجودتان


تاریخ : دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳٩٢
ساعت : ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ
امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

امام خمینی (ره) از دیدگاه اندیشمندان و شخصیت های جهان

 گویی شخصیتی از شخصیت های آزمون بزرگ صدر اسلام (فتنه الکبری) با معجزه ای به دنیا  بازگشته تا پس از  امویان و به خون غلتیدن شهیدان اهل بیت علیهم السلام سپاه علی علیه السلام را رهبری کند. محمد حسنین هیکل (نویسنده مشهور مصری)

وی از جمله افرادی بود که خداوند سبحان، علمی نافع و عقلی جلوتر از زمان به وی اعطاء کرده بود. شیخ محمد طنطاوی (مفتی اعظم دانشگاه الازهر مصر)

در نظر بسیاری از آمریکاییان چهره واقعی اسلام آن است که توسط امام خمینی معرفی شده است. دیوان حداد (استاد دانشگاه ماساچوست)

در خمینی ذوب شوید همانگونه که او در اسلام ذوب گردید.

در میان پیروان پیامبر اکرم (ص) طی چهارده قرن که از تاریخ اسلام گذشته است کمتر کسی را می توان پیدا کرد که تأثیر جامعی چون امام خمینی از خود بر جای گذاشته باشد. شهید آیت الله سیدمحمد باقر صدر (ره)

نهضت موفقیت آمیز امام خمینی در ذات خود یک انقلاب فرهنگی جامع و فراگیر را علیه غرب و ارزش های آن در بر داشت. مثال ایران مجدداً نشان داد که تصورات غرب، مبنی بر اینکه فرهنگ های خارج از جغرافیای اروپا و آمریکا با ماشین و آسمان خراش، ارزش های غربی را نیز خواهند پذیرفت، باطل و گمراه کننده بود. پرفسور محمدحسین هدی (اندیشمند مسلمان- مقیم اتریش)

امام خمینی از نظر بسیاری از مسلمانان، آخرین شخصیت از سلسله آموزگاران و داعیان بازگشت به خودآگاهی در عصر جدید محسوب می گردند.

سرمشق امام خمینی، اسلام گرایان را در سراسر گیتی به حرکت در آورده است. کلاوس برینگ (نویسنده برجسته اتریشی)

امام خمینی مبشر عصر جدیدی در ادوار زندگی بشریت اند که به نظر می رسد در این مرحله برای روحیه آشفته بشریت بیش از هرچه به معنویت نیاز خواهد بود. والینتن پروساکوف (اندیشور و نویسنده روسی)

از آغاز دهه هشتاد و با انقلاب اسلامی ایران فرایند عمومی جهان روند معکوسی را آغاز کرده و به سمت دینی شدن پیش می رود. آنتونی گیدنز (جامعه شناس مشهور انگلیسی)

امام خمینی بیدارگر همه موحدان در عصر ماست. در روزگاری که سیطره مادیت و ابزار مادی و اندیشه های ضد معنوی جامعه بشری را در چنبره خود گرفته بود، احیای دین و معنویت مدیون امام خمینی و یاران انقلاب اسلامی است. پروفسور یاوس اوسوس

بی تردید جهانیان همچنان تحت تأثیر انقلاب معنوی او (امام خمینی) قرار دارند. آنتونیوا مورانو (نویسنده اسپانیایی)

امام خمینی در نزدیک شدن به خدا فصل جدیدی را گشود و با حمایت مردم، انقلاب اسلامی را که نقطه عطف مهمی در تاریخ قرن بیستم است. به سرانجام پیروزمندانه ای رساند.

انقلاب امام خمینی حتی سیر تطّوری انسان را تغییر داد. لنسل (پروفسور اتریشی)

اگر ما پیشگویی های آیت الله خمینی را در آن پیام جدی می گرفتیم، امروز قطعاً شاهد چنین وضعی (فروپاشی شوروی و ضعف روز افزون روسیه) نبودیم.

آیت الله خمینی توانست اثر بزرگی در جهان بگذارد و من معتقدم ایشان فراتر از زمان می اندیشید و در بعد مکان نمی گنجید. گورباچف (آخرین رئیس جمهور شوروی سابق)

 مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران برای ما (روس ها) نامه حضرت امام به گورباچف بود که در آن به رهبری شوروی تذکر داده شد که در فرایند پروستریکا مواظب باشید در باتلاق غرب گرفتار نشوید و اگر گورباچف به این نصایح امام توجه می کرد، دچار این گرفتاری ها نمی شد. بابورین (نماینده مجلس دومای روسیه)

تردیدی نمی باشد که ایشان امام خمینی یکی از مردان بزرگ تاریخ در این قرن بود. کمتر کسی را امروز می توان یافت که از نفوذی همانند آن چه که نه تنها در ایران بلکه در جهان داشت برخوردار باشد و توجه قدرت های بزرگ را تا این حد به خود معطوف دارد. هنری کرانک (کاردار سیاسی و نظامی سفارت آمریکا در ایران در سال های 1972 تا 1978 میلادی)

چه باید کرد، با چه وسیله و امکانی جلوی حرکت بنیاد گرایی اسلام را باید گرفت! این پیرمرد جماران ما را دیوانه کرده است. الکساندر هیک (وزیر اسبق امور خارجه آمریکا)

 منبع: بنیاد اندیشه های اسلامی امام خمینی (ره)


تاریخ : سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٢
ساعت : ٥:٥٩ ‎ب.ظ
علی علیه السلام از نگاه مقام معظم رهبری
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

علـــــی علیه السلام الگوی کامل

امیرالمؤمنین علیه السلام یک الگوی کامل برای همه است. جوانیِ پرشور و پرحماسه او الگوی جوانان است. حکومت سراسر عدل و انصاف او الگوی دولت مردان است. زندگی سراپا مجاهدت و سراپا مسئولیت او الگوی همه مؤمنان است. آزادگی او الگوی همه آزادگان جهان است. سخنان حکمت آمیز و درس های ماندگار او الگوی عالمان و دانشمندان و روشن فکران [است]

تجسّم حکومت الهی

... آن وقتی که این انسان بزرگ اندیش و بزرگ بالاخره بر مسند قدرت و حکومت دست پیدا کرد ـ در آن دوران کاری کرد که اگر سال های سال مورّخان و نویسندگان و هنرمندان بنویسند و تصویر کنند کم گفته اند و کم تصویر کرده اند ـ وضع زندگی امیرالمؤمنین در دوران حکومت قیامتی است. اصلاً علی علیه السلام معنای حکومت را عوض کرد. او تجسّم حکومت الهی، تجسّم آیات قرآن در میان مسلمین، تجسّم «اَشِدّاءٌ عَلی الکُفّارِ رِحُمَاءُ بَیْنَهُمْ» و تجسّم عدل مطلق بود. او فقرا را به خود نزدیک می کرد و ضعفا را مورد رعایت خاص قرار می داد. برجستگانی که با پول و زور و بقیه وسایل مطرح شدن، خودشان را به ناحقّ مطرح کرده بودند، در نظر علی علیه السلام با خاک یکسان بودند. آنچه در چشم و دل او ارزش داشت، ایمان و تقوا و اخلاص و جهاد و انسانیّت بود. با این مبناهای باارزش، امیرالمؤمنین کم تر از پنج سال حکومت کرد. قرن هاست که درباره امیرالمؤمنین می نویسند و کم نوشته اند و نتوانسته اند درست تصویر کنند و بهترین ها معترف به عجز و تقصیر خودشان هستند.

کار برای خـــــــدا

... امیرالمؤمنین برای خدا و در راه او کار می کرد. به درد مردم می رسید. مردم را دوست می داشت و خدمت به آنها را وظیفه خود می دانست. با این که حکومت او در جهت خدمت به مستضعفان بود، به این اکتفا نمی کرد؛ شب ها هم، تنها و به صورت فردی، به کمک یکایک مستضعفان می رفت. این زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام است.

 


تاریخ : چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱
ساعت : ۱:٢٢ ‎ب.ظ
ادامه مطلب
بیانات مقام معظم رهبری در حرم امام ره
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

مقام معظم رهبری در جمع با شکوه شرکت‌کنندگان در مراسم سالروز ارتحال امام خمینی (ره) اظهار کردند: این روز بهانه‌ای شد تا بار دیگر گرد هم جمع شویم و برای تجدید عهد و بیعت با امام (ره) بزرگوار، سیره و درس‌های امام را که درس‌های انقلاب است برای روشن کردن راه آینده و تصحیح مسیرمان بازخوانی کنیم.

 اگر عزت نفس در درون لایه‌های عمیق وجود انسان و جامعه نفوذ کرد، آن وقت شیاطین، هواهای نفسانی، شهوت و غضب در انسان اثر نمی‌گذارد.

 

وقتی در ادبیات انقلابی امام خمینی (ره) نگاه می‌کنیم، تکیه اصلی بر احیای روح عزت و استحکام ساخت درونی ملت است که این یک کار مقطعی نیست بلکه کار مستمر است که ملت باید با عوامل رکود و ایستایی مقابله کند. عواملی وجود دارد که انسان پیشرو را متوقف می‌کند که برخی در درون خود انسان و برخی براساس تهدیدات دشمن است و اگر بخواهیم دچار رکود ذلت و عقب‌گرد نشویم باید حرکت متوقف نشود که در اینجا با مفهومی به نام پیشرفت روبرو می‌شویم و باید دائما پیشرفت کنیم.

بقیه فرمایشات در ادامه مطلب


تاریخ : یکشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩۱
ساعت : ٢:٤٩ ‎ب.ظ
ادامه مطلب
کلمه سماحه امین العام حزب الله السید حسن نصرالله، لمعرفتی امام الخامنئی
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

کلمه سماحه امین العام حزب الله، لمعرفتی امام الخامنئی

حرب تموز کانت حربا عالمیة على مستوى القرار وعربیة على مستوى الدعم واسرائیلیة  على مستوى التنفیذ

* الدماء الزکیة التی سقطت فی الجولان السوری المحتل (فی ذکرى النکسة)  شاهد جدید  لتکریس الوعی السیاسی والتاریخی للامام الخمینی ومن بعده الامام الخامنئی

* قبل حرب تموز قال لنا الامام الخامنئی: عندما تنتهی هذه الحرب بانتصارکم ستصبحون  قوة لا تقف فی وجهها قوة من کان

* جهل حکام المنطقة بشعوبهم الذین ینتمون الى ثقافة الجهاد والمقاومة دفع الى ان ما  یحصل لیس مدعاة للخوف بل مدعاة للامل

* نعتقد ان" اسرائیل" الى زوال فی وقت قریب ان شاء الله وهذه الصوابیة مبنیة على  قراءة صحیحة للوقائع وعلى شجاعة هذا القائد

 


تاریخ : سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳٩٠
ساعت : ٧:۱٢ ‎ب.ظ
ادامه مطلب
خدا کند که بیایی
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

خدا کند که بیایی...

 

  الا که راز خدایی خدا کند که بیایی  

                            تونور غیب نمایی خدا کند که بیایی

 

شب فراق تو جانم خدا کند که سراید

                               سرآیدوتوبرآیی خدا کند که بیایی

 

دمی که بی تو برآید خدا کند که نیاید

                             الاکه هستی مایی خدا کند که بیایی

 

 به هردعاکه توانم تو را همیشه بخوانم

                             الا که روح خدایی خدا کندکه بیایی


تو مشعری عرفاتی تو زمزمی تو صفایی

                                     تورمز اب بقایی خدا کند که بیایی

 

قسم به عصمت زهرابیا زغیبت کبری

                                      دگر بس است جدایی خدا کند که بیایی

                       

              ...خدا کند که بیایی


تاریخ : جمعه ٩ دی ۱۳٩٠
ساعت : ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ
کشتی شکست خورده طوفان کربلا
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

خون حسین واصحابش کهکشانی است که بر آسمان دنیا راه قبله را می نمایاند .بگذار اصحاب دنیا ندانند . کِرم لجن زار چگونه بداند که بیرون از دنیایی که او تن می پرورد ، چیست؟ زمین و آسمان او همان است ، و اگر او را از آن لجن زار بیرون کشند ، می میرد.امت محمد را آن روز جز حسین ملجاً و پناهی نبود. چه خود بدانند و چه ندانند ، چه شکر نعمت بگزارند و چه نگزارند . واقعه عاشورا دروازه ای از نور است که آنان را از ظلم آباد یزیدیان به نورآباد عشق رهنمون می شود... اگر نبود خون حسین ، خورشید سرد می شد و دیگر در آفاق جاودانه شب نشانی از نور باقی نمی ماند... حسین چشمه خورشید است.

 

"فتح خون"

کشتی شکست خورده طوفان کربلا

از آب هم مضایقه کردند کوفیان    خوش داشتند حرمت مهمان کربلا

 


تاریخ : شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
ساعت : ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ
خوشتر از نقش تو در لوح دل وجان نبود
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >


تاریخ : پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
ساعت : ٤:۳٩ ‎ب.ظ
بگذارتکفیرم کنند
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

  بگذارتکفیرم کنند

من باز برای تو مینویسم

 

هرآنچه تعریف برای زیبایی ،عشق وخوبی ،محبت و اخلاص آقایی 

وسیادت شجاعت وشهامت، زلالی وصداقت را میدانی بر

 روی کاغذ بنویس آنگاه تصویر سیدشریف مظلوم قادر

 حضرت  آقا امام خامنه ای  برایت طلوع می کند

 ای کاش جان

 هزاران چون منی فدای لحظه تو باشد آقا جانم

 

 

خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود

 


تاریخ : دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
ساعت : ٥:٢۳ ‎ب.ظ
تصاویر حرم امام خوبیها
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

آمدم ای شاه پناهم بده

    خط امانی ز گناهم بده

ای حرمت ملجأ درماندگان

    دور مران از دَر و راهم بده

لایق وصل تو که من نیستم

    إذن به یک لحظه نگاهم بده

لشگر شیطان به کمین من است

 بی کسم ای شاه پناهم بده

در شب اول که به قبرم نهند

   نور بدان شام سیاهم بده

ای که عطابخش همه عالمی

  جمله حاجات مرا هم بده

 


تاریخ : شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
ساعت : ۸:۳٤ ‎ق.ظ
زائربارانی
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

زائر بارانی ام آقا به دادم میرسی؟

 بی پنام ، خسته ام ، تنها ، به دادم میرسی؟


                                                    گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم ،

                                                 ضامن چشمان آهوها به دادم میرسی؟


تاریخ : شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
ساعت : ۸:٠٧ ‎ق.ظ
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا بودکه گوشه چشمی بما کنند
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

برداشت از خبرگزاری مهر


تاریخ : پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠
ساعت : ٢:٤۸ ‎ب.ظ
حضور حضرت ماه
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

مطلبی رو توی یکی از وبلاگها دیدم هر چقدرخواستم کش نرم نتونستم بالاخره ... البته با اجازه صاحب وبلاگ فانوس بصیرت یه نمکی تغییر جزئی دادم

حضورحضرت ماه

 

 

آقا جان ، سید و راهبر عزیز تر از جانم ! دلمان سرگردان شده در کوچه های دلدادگی  و در روشنی نور ماهتاب پی شمع میگردد و غافل شده از جلوه پر فروغ رخ چون ماهت .

نیمه خرداد هم رسید آقا بی آنکه خبری از مولایمان امام عصر (عج) آید. این الرجبیون را دمیدند و ما باز هم غافلیم ... شعبان هم با همه سخاوت و نورانیت می آید بی آنکه ما ذره ای از وجودش توشه برگیریم ... باز قرار است اینقدر شبهای قدر آواره کوچه ها شویم تا از تلالو حضرت صاحب نظری برگیریم آنکه نمی شود هیچ!  در حضور حضرت ماه ، در پشت با م بیتش اختر شناسان به استهلال ماه مشغول خواهند شد !!

 

هنوز نمی دانیم حالا که موعود  نیست آقاسید علی هست ، عشق هست ، امید هست ، انتظار هست ، شور هست  ومابوی گل نرگس را ازاو مشنویم

 

مولا جان دردانه جدت در بین ماست و هنوز رسم اطاعتش نیاموخته ایم ! می خواهی دعای ظهور بخوانیم برای چه ؟ بیای تا پس فردا در عراق شعار سر دهند ما اهل تهران نیستیم مهدی تنها بماند ... می خواهی خون دل ثقیفه تهران را بخوری و 25 سال خانه نشین باشی یا لابد تشنه زهر ابن ملجم هستی ... نکند دلت هوای کرب و بلای تهران را کرده !

 

نه اینطور نیست مولای قائم ما به تاسی از جدش جگرش سوخته از زهر نارفیقانی چون ما ... سالهاست در پادگان شهوت پرستی و  غفلت ما چون پدر بزرگوارش دربند است. آقا جان میخواهی دعا کنیم که چه ؟ بیایی و به پاس وعده  صندلی های مسئولیت نعوذ بالله بر بدنت بتازیم ؟ یا خانواده ات را  الشام الشام رنج تازه ای باشد ؟ دعا کنم که بیایی و داغ مادرت در تئاتر تهران تازه شود  یا زخم پهلویش از جهالت سران فتنه عمیق تر شود ... آقا جان اگر آنروز ها مالک اشتر بود حالا آقازاده ها سوار بر شترند و راه و بی راه بر ولایت می تازند ...

اگر به نام بهشت بر حسینت شوریدند امروز همانها به نام جریان انحرافی بر بدن عاشقان حسینت میشورند

 

دعای فرج بخوانم به امید چه ؟ بیاییم در جمل بر امیر مومنان بتازیم  یا به پاس عظمت محاربه مان  خیابان به ناممان کنند و میدان ولی عصر شود میدان ابن ملجم مرادی ؟ نه آقا اگر این وضع است همان بهترکه نیایی که دیگر کمر عمه سادات طاقت ندارد و پهلوی مادر تازه التیام یافته ، آبله های پای رقیه تازه آرام گرفته و جگر سوخته پدرتان تنها مدتی است که نمی سوزد اما هنوز قلب علی (ع)  نه از زخم فرقش که از بوی تعفن فتنه خوارج وسهم خواهان جنگ جمل جراحت ها برداشته ...

 

مولا جان در پس غیبت عنایتت را از ما نگیرید برایمان دعا کنید ، برای فرجتان دعا کنید تا بلکه قدر این ماه پرفروغ که در شبهای بی خمینی خورشید راهشناسی مان است را بدانیم ، قدم در رکاب بصیرت گذاریم و پا به پای امام ، امتی باشیم که پیامبر وعده حضورمان را در عصر ظهور به اصحاب دادند ... نه دارو دسته سفیانی ها بلکه آنها که به خطی بر روی کاغد چنان ایمان دارند که جانشان را در راه صدور ارزش ها و ایاتش و حفظ کراماتش فدا می کنند.

 

مولا جان ! اماممان تنهاست ... دورش به ظاهر شلوغ است از حضور مسئولین اما ترسم بشود نماز مسلم در مسجد کوفه و بعد تازه مختارها بیدار شوند ...

 

سید ما آقای ما دعا کن برای ما !  تا بلکه فقط شکر نعمتی را که خداوند به ما عطا نمود در برهوت فراغ خمینی کبیر به جا آوریم تا نمک خورده و نمکدان شکسته نباشیم. امروز که یاد خمینی در دل مستضعفین جهان یعنی شور و شعور و دفع ظالم و در دل مستکبرین فقط یاس می آورد و سرخوردگی و حقارت ، دعا کن که رابطه فرهنگ غنی امام - امت را حفظ کنیم و بدانیم فرهنگ و رابطه معمول غرب لیبرال دولت - ملت  گنجایش هدف عظیم و والای حکومت جهانی اسلام را در خود ندارد . نصرتمان ده تا یادمان باشد که ما و همه مستضعفین جهان به دنبال پیشرفت با عدالت گرایی علوی هستیم  و نـــــه ما قشر آسیب پذیریم که به دنبال الگوهای توسعه غربی سینه چاک باشیم بلکه  تا  محو کامل استکبار جهانی علم مبارزه بر زمین نخواهیم گذاشت.مبارزه تا زمانی که همه دریابند که این غول بی شاخ و دم ساختگی ابرقدرت جهانی  سایه ایی است بی آزار و رنجور و در حال احتضار از استکبار جهانی !

 

مولا جان فقط دعا کن که بفهمیم وبدانیم او امـــام  است و ما امـــت و بیداری جهان اسلام در انتظار حضور وایفای نقش آگاهانه امت ماست که یاد گیرد تبعیت از امـــــام خامنه ای را ...

 

و چقدر با بصیرت است مالک اشتر امام خامنه ای سید حسن نصرالله  که گفت: اللهم الحفظ قائدنا الامام خامنه ای !

 برداشتی آزاد از وبلاگ فانوس بصیرت


تاریخ : پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠
ساعت : ۱:٤۸ ‎ق.ظ
اس ام اس شعر در رثای امام خوبیها
نوشته شده به دست رامین خورنـــــــژاد(حسینی)
نظرات >

 

اس ام اس وشعر ارتحال امام

 

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز

بلبل به هوا ی گل چه شیداست هنوز

رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا

لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

.

تا از تن تبدار زمین روح خدا رفت / بالندگی از همت عنقایی ما رفت

آن ابر که گل هم قدم بارش او بود / سیراب نکرده عطش دشت، چرا رفت؟

.

با آمدنت بهار دل پیدا شد / بلبل به نوا آمد و گلها وا شد

ای کاش که رفتنت نمی دیدم من / با رفتن تو قیامتی بر پا شد . . .

 

می سوخت چو شمع تا سحر در شب مرگ

بشکفت گل از گل رخش در تب مرگ

آرامتر از همیشه با یاد خدا

گل خنده زد و نهاد لب بر لب مرگ . . .

.

هر دل شد حجله ای برای غم تو / هر دیده چو دجله است در ماتم تو

از یاد نرفته ای که دلها با توست / دل نیست مگر دلی که شد همدم تو . . .

.

دل به عشق اش داده ام دلداده ام

بَهراین دل، دل فکاری گریه کن

می رسد خرداد و داد از یاد ِاو

کی توانم بردباری، گریه کن . . . 

.

افسوس که نو بهار آخر گردید

آن باغ پر از شکوفه پر پر گردید

اندوه ، اندوه از فراق آن گل

کز بوی خوشش جهان معطر گردید . . .

.

دنیا به عزای تو یتیمانه گریست

هر مرد و زن و عاقل و دیوانه گریست

من کودک معصوم یتیمی دیدم

آنروز چه مظلوم و غریبانه گریست . . .

.

تصویر تو را چو خاک در قاب گرفت

آئینه شکست و گریه بر آب گرفت

ای هم نفسم نماز آیات بخوان!

خورشید به گل نشست و مهتاب گرفت

.

تنها نه دل و سینه و سر میسوزد

خورشید و ستاره و قمر می سوزد

هر شب که به گلزار تو آیم بینم

از داغ تو لاله تا سحر می سوزد

.

هر کجا پا بنهی حسن وی آنجا پیداست

هرکجا سر بنهی سجده‏گه آن زیباست

همه سرگشته آن زلف چلیپای ویند

در غم هجر رُخش، این همه شور و غوغاست

sms.com

بقیه در ادامه مطلب 


تاریخ : پنجشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٠
ساعت : ٦:۱٥ ‎ب.ظ
ادامه مطلب
  • ام جی | سیستان دانلود