اکسیر عشق

اکسیر عشق

از در درآمدی و من از خود بدر شدم 

                                  گویی که از این جهان به جهان دگر شدم

گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

                          صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق 

                          ساکن شود، بدیدم و مشتاق تر شدم

چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب 

                               مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم

دستم نداد قوت رفتن به پیش یار  

                         چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم

تا رفتنش ببینم و گفتنش بشنوم  

                         از پای تا به سر همه سمع و بصر شدم

من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت

                         که اول نظر به دیدن او دیده ور شدم

او را خود التفات نبودش به صید من   

                          من خویشتن اسیر کمند نظر شدم

گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد  

                        اکسیر عشق در مسم آمیخت زر شدم

/ 7 نظر / 8 بازدید
فاطمه

این عشق, چه عشق است؟ ندانیم که چون است عفل است و جنون است و نه عقل و نه جنون است فرزانه چه دریابد و دیوانه چه داند؟ از مستی این باده که هر روز فزون است آن تیغ کجا بود که ناگه رگ جان زد؟ پنهان نتوان داشت که اینجا همه خون است

نگار

محرم راز دل شیدای خود کس نمیبینم ز خاص وعام را با دلارامی مرا خاطر خوشست کز دلم یکباره برد آرام را

شادی

سلام هر وقت مشرف میشم مشهد از دور که گنبد رو میبینم و میخوام اون فاصله رو پیاده برم تا برسم به باب الرضا این بیت همیشه میاد جلو چشم...دستم نداد قوت رفتن به پیش یار چندی به پای رفتم و چندی به سر شدم ان شا الله باز هم بطلبند حضرت عشق...

شادی

نفرمایید شما بزرگوارین اینم یه شعر از استاد سید علی صالحی عزیز زیبا سلام زیبا هوای حوصله ابری ست چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا زیبا هنوز عشق در حول و حوش چشم تو می چرخد از من مگیر چشم دست مرا بگیر و گوچه های محبت را با من بگرد یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها معنا شود یادم بده چگونه نگاهت کنم که تردی بالهایت در تندباد عشق نلرزد زیبا زیبا آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می کنم آنگونه عاشقم که نیستان را یکجا هوای زمزمه دارم آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است زیبا چشم تو شعر چشم تو شاعر است من دزد شعرهای چشم تو هستم زیبا زیبا کنار حوصله ام بنشین بنشین مرا به شط غزل بنشان بنشان مرا به منظره عشق بنشان مرا به منظره باران بنشان مرا به منظره رویش من سبز می شوم زیبا زیبا ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من ببار برمن ببار تا که برویم بهاروار چشم از تو بود و عشق من بر حول این مدار زیبا تمام حرف دلم اینست من عشق را با نام تو آغاز کرده ام در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا

شادی

مگه میشه آدم دل سوخته نباشه بله...اینم از مولوی: من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه در شهر یکی کس را هشیار نمی بینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه هر گوشه یکی مستی دستی زده بر دستی وان ساقی سرمستی با ساغر شاهانه ای لولی بربط زن تو مست تری یا من ای پیش تو چو مستی افسون من افسانه از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه چون کشتی بی لنگر کژ می شد و مژ می شد وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه گفتم که رفیقی کن با من که منت خویشم گفتا که بنشناسم من خویش ز بیگانه گفتم : ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفت ای جان نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل نیمیم لب دریا نیمی همه دردانه من بی دل و دستارم در خانه خمارم یک سینه سخن دارم هین شرح دهم یا نه تو وقف خراباتی دخلت می و خرجت می زین وقف به هوشیاران مسپار یکی دانه در پناه مولا...

فاطمه

عمری ست تا از جان و دل ای جان و دل می خواهمت تو نیز خواهان منی! می دانمت می دانمت گفتی اگر دانی مرا آیی و بستانی مرا ای هیچگاه نا کجا گو کی؟کجا بستانمت؟ آواز خاموشی از آن درپرده ی گوشی نهان بی منت گوش و دهان در جان جان می خوانمت منشین خمش ای جان خوش این ساکنی ها را بکش گر تن به آتش می دهی چون شعله میرقصانمت ای خنده ی نیلوفری در گریه ام می آوری بر گریه می خندی و من در گریه می خندانمت ای زاده ی پندار من پوشیده از دیدار من چون کودک ناداشته گهواره می جنبانمت ای من تو بی من کیستی چون سایه بی من نیستی همراه من می ایستی همپای خود می رانمت