در خانه اگر کس است یک حرف بس است

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند
نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند
 
 عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش
که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند
 
 
ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند
هر آن که خدمت جام جهان نما بکند
 
 
طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند
 
 
تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار
که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند
 
زبخت خفته ملوم که وقت بیداری 
به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند
 
بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد
مگر دلالت این دولتش صبا بکند 
/ 8 نظر / 22 بازدید
فاطمه

...چیزی نمی تونم بنویسم

هنوز منتظرم؟؟؟؟؟؟؟؟

از عملیات که برگشت رفت پیش فرمانده! به فرمانده گفت: فرمانده! چه نیازی به اینه که ما تلاش کنیم اینا رو گمراه کنیم؟ فرمانده گفت: اینا اگه گناه کنن اومدن امامشون به تاخیر میفته ، امامشون که بیاد روزگار ما سیاه میشه...!

فاطمه

سر راه نشستیم و نشستیم و شب افتاد... بپرسید بپرسید که آن ماه کجا رفت؟ ...

فاطمه

می آیم خسته از این و آن گسسته از دشتهای غمزده از پیش پونه وحشی بر جو کنارها و از کنار زمزمه چشمه سارها از پیش بیدهای پریشان از خشم بادها می آیم از کوههای سامت با دره های مغموم در های و هوی باد می آیم با گردباد ویران کن هرآنچه به چنگش دراوفتاد ز بنیاد می آیم با دشنه نشسته دشمن به پشت من می آیم و به یاد تو می آرم افسانه جنون را آمیزه های آتش و خون را ... "حمیدمصدق"

لعنت بر انان که حرف بزرگ خانواده را نه تنها اطاعت نکنند بلکه بازی هم در اورند

م

خدا لعنتت کند اصغر دست خر بزم بر خوب نباش نبخش حرف نزن چرا شایع شده تو طرفدار فتنه ای اوردیمت ایجا مغزتو متلاشی کنیم بر پدرت لعنت اصغر بزم بر و همه ایران سرای من است