شب است وسکوت است وماه است ومن

 

کجایند شور‌آفرینان عشق؟

علمدار مردان میدان عشق

 

کجایند مستان جام الست؟

دلیران عاشق، شهیدان مست

 

همانان که از وادی دیگرند

همانان که گمنام و نام‌آورند

 

هلا، پیر هشیار درد آشنا!

بریز از می صبر، در جام ما

 

من از شرمساران روی توام

ز دُردی کشان سبوی توام

 

غرورم نمی‌خواست این سان مرا

پریشان و سر در گریبان مرا

 

غرورم نمی‌دید این روز را

چنان ناله‌های جگر‌سوز را

 

غرورم برای خدا بود و عشق

پل محکمی بین ما بود و عشق

 

نه، این دل سزاوار ماندن نبود

سزاوار ماندن، دل من نبود

 

من از انتهای جنون آمدم

من از زیر باران خون آمدم

 

از آن‌جا که پرواز یعنی خدا

سرانجام و آغاز یعنی خدا

 

هلا، دین‌فروشان دنیا‌پرست!

سکوت شما پشت ما را شکست

 

چرا ره نبستید بر دشنه‌ها؟

ندادید آبی به لب تشنه‌ها

 

نرفتید گامی به فرمان عشق

نبردید راهی به میدان عشق

 

اگر داغ دین بر جبین می‌زنید

چرا دشنه بر پشت دین می‌زنید؟

 

خموشید و آتش به جان می‌زنید

زبونید و زخم زبان می‌زنید

 

کنون صبر باید بر این داغ‌ها

که پر گل شود کوچه‌ها، باغ‌ها

 

شب است و سکوت است و ماه است و من...

/ 1 نظر / 23 بازدید
آوار

سلام با "دست بر آستانه ی دوست "بروزم و منتظر حضور گرمتان[گل]