پانترکیستها تیم فوتبال تراکتورسازی را فراموش کنند

پانترکیستها تیم فوتبال تراکتورسازی را فراموش کنند
 
فوتبال سالم آذربایجان وغیرت آذریها نسبت به حفظ تمامیت ارضی که آن را در جنگ به همراه عباس میرزا وجنگ با صدام نشان داده است تجزیه طلبان پانترکیست را ناامید کرده است اما باید بیدار بود که گرگ نماها شبانه وبا استفاده از تاریکی  کمبود اطلاعات و ناشی کاری بعضیها وعوام فریبی به هویتمان حمله نکنند
 
دلایل کاملا آشکاری وجود دارد که حوادث ِ پیرامون تیم تراکتور سازی، در راستای بوجود آوردن و دامن زدن به تنازعات قومی شکل گرفته است، و در این رابطه نگرانی از "تجزیه ایران"، که نظریه پردازان پانترکیست در دکترین خود مطرح ساخته اند، یک خواب و خیال ملی گرایانه و یا صرفا یک ترس و توهم نیست که ریشه در سرشاخه های قوم گرای آذری و هم چنین ترک گرایان پانترکیست در ماه های اخیر میان ِ هواداران تیم تراکتورسازی و روی سکوهای برخی ورزشگاه های کشور، نشان از تحرکات و دل مشغولی های ویرانگرایانه ای است که در پس این حرکت ناگهانی دیده می شود. بررسی کلی این موضوع، ما را به طرح پرسشهایی  رهنمون می سازد.
 

"در پس ِ هواداری پانترکیست ها و پان آذریست ها، از تیم تراکتور سازی چه منافع و گزاره هایی نهفته است؟"

بی تردید این منافع، در تقابل جدی و خطرناک با اتحاد اقوام ایرانی است. پان ترکیستها سالهاست نتوانسته اند از محدوده کوچک و محفلی خویش پای را فراتر گذارند، ولی اکنون، خود را بر موجی سوار کرده اند که پیش از این در مقیاس های بزرگتر در یوگسلاوی سابق پیش آمد. تنازعات نژادپرستانه که میان هواداران تیم "دینامو زاگراب" به نمایندگی از سوی کروات ها و تیم "ستاره سرخ بلگراد" به نمایندگی از سوی صربها دیده شد، در نهایت چنان اوج گرفت که حوادث بسیار خونینی را دامن زده و در کنار کشمکش های دیرپای قومی گذشته، به تجزیه یوگسلاوی انجامید. اکنون پانترکیستها و فعالان قوم گرای آذری، حوادث ویرانگری را رقم می زنند که سربازان کم سن و سالش، خشمگینانه، از روی سکوها برای ملت ایران نشان گرگ بالا می برند و شعارهای ضد ملی سرمی دهند. واین یعنی جنگ نرم دشمن

پانترکیستها به نقش فوتبال در ایجاد شکافهای هولناک قومی، پی برده اند و درصدد برآوردن آرزوی دیرین خود در جهت ایجاد یک خیزش مهم توده ای و موثر هستند. در این سالیان آنان دریافته اند حرکت در لایه های فرادست قومی، نخبگان ِ شاعر، نویسنده، نوازنده و هنرمند، هرگز نخواهد توانست آرزوی دیرین آنها را جامه عمل بپوشاند. در شرایط کنونی ایران، آنها در مرحله ی نخست، نیاز به استحکام سیاسی و سپس نیل به هدف نهایی دارند. بی شک آنها اهداف ِ اصلی ِ سیاسی خود را به تعویق خواهند انداخت، و در این شرایط تنها به همگرایی ِ هواداران ِ تیم تراکتور سازی با فعالان قومی و عمدتا پان آذری های استان آذربایجان شرقی تمرکز کرده و در پی استقرار روابط فرهنگی، اجتماعی و ورزشی میان آنها خواهند بود. بررسی رسانه های بیشمار قوم گرایان، پان ترکیستها و پان آذری های ایران نشان می دهد، طرفداری از تیم تراکتور سازی به عنوان یک رویکرد ِ جذاب و ضروری مطرح بوده و آنها بخش مهمی از فعالیتهای اصلی خود را به این موضوع محدود کرده اند. اکنون نیز با طرح جُستارهای بلاموضوع در عرصه فوتبال، درصدد آمیختن قومی گری و کشمکش های دیرپای با عناصر ورزشی و کشاندن تنازعات کینه توزانه به سطح خیابانها می باشند.

اما سوالی که از طرفداران تجزیه طلب میشود این است که:آیا عوض شدن زبان نوشتاری در آذربایجان هویت وتاریخ آذربایجان وباکو را ازبین نبرده است ؟اگر بگویید نه  که واقعا اطلاعاتتان راچک کنید واگر بگویید اری باید که هوشیار باشید که این دام استعمار است

واما فوتبال تراکتورسازی:

مطمئن باشید طرفداران تیم تراکتورسازی لحظه ای به جدایی از ایران نمی اندیشند وتحرکات شماها جز آب در هاون کوبیدن نیست

پس پانترکیستها تیم محبوب تراکتورسازی را فراموش کنند اما مردم ومسئولان هرگز!!!

یاشاسین آذربایجان    یاشاسین ایران         یاشاسین تراکتور

/ 4 نظر / 8 بازدید
مظلوم مقتدر

خیلی خوب بود. علی دایی هم در مقابل همین تجزیه طلبها صحبت می کرد. درود بر ایران درود بر آذربایجان درود بر تراختور

کورش

در ایران هر کسی از حق و حقوق صحبت بکند تجزیه طلب است از فرمایشات کورش کبیر

علیرضا

مرگ بر پان ترک تجزیه طلب

يكي از دوستان در امريكا امتحان رانندگي داده بود و تعريف ميكرد متن امتحان به ٩٠ زبان ترجمه شده بود و هر مليتي ميتوانست به زبان خود امتحان بدهد در ايران به نام اسلام و شيعه شما محق نيستيد به زبان مادري خود بنويسيد و بخوانيد و فرهنگ كلا تعطيل و تاريخت بعنوان لكه ننگ در كتابهاي درسي تدريس گردد و از تو بعنوان قومي خونريز و نفهم ياد شود و هر لحظه در رسانه ملي به سخره گرفته شود و يك روحاني كه به نام خدا و اسلام وظيفه هدايت انسان و انسانيت. را دارد به بهاي نان اوليه ترين حقوق انساني و إسلامي يعني زبان و مذهب تو را نبيند و شروع به نقد يك طرفه كند برادر شما اگر ميخواهيد همكيشان من به ارتجاع و افراط رو نياورند انساني فكر و بدون تعصب برخورد كن تا ببيني كه ما نيز مانند پدرانمان به ايران عشق ميورزيم نه برأي يك لقمه نآن شرفت و مردانگيت را به حراج بگذار و خودتو به نفهمي نزن تا حق گو باشي