شعر زیبای حجاب وعفاف

رخت زیبای آسمانی را
خواهرم با غرور بر سر کن

نه خجالت بکش نه غمگین باش                   
چادرت ارزش است باور کن

بوی زهرا و مریم و هاجر
از پر چادرت سرازیر است

بشکند آن قلم که بنویسد
"روی گل ،برگ ،دست و پاگیر" است

حفظ و پوشیده در صدف انگار
ارزش و شأن خویش می دانی

با وقاری و مثل یک خورشید
پشت یک ابر تیره می مانی

قدمت روی شهپر جبریل
هر زمانی که راه می آیی

در شب چادرت تو می تابی
مثل یک قرص ماه می آیی 

گل اگر بر سرش نباشد،برگ                                                               بی گمان زود دیده خواهد شد


بعد با دستهای گلچینی
ناگهان هم که چیده خواهد شد

خسته ای از تمام مردم شهر؟
از چه رو این قدر تو غم داری

نکند فکر این کنی شاید
چیزی از دیگران تو کم داری

در زمانی که شأن و ارزش جز
به دماغ و لباس و ماشین نیست

توی چادر بمان و ثابت کن
ارزش واقعی زن این نیست...!!!

این شعر زیبا رو از وبلاگ   لاله های عاشق کش رفتم خدا قبول کنه !!!خندهخنده

/ 4 نظر / 11 بازدید
ک.زینالی

سلااااااااااااااااااام اسسون دااااااا بهم میرسیم[ابرو] [شکست][عصبانی] شوخی کردم خد قبول کنه[نیشخند]

دانشمند

رزمندگان پشت میدون مین زمینگیر شده بودند! چندنفرداوطلب شدند برن معبر بازکنند-یکیشون حدود پانزده سالش بود- چند قدم که رفت برگشت بچه ها فکرکردن ترسیده! اما اون پوتینهاشو داد به یکی از بچه ها وگفت: نو هستد حیفه- مال بیت الماله!!!!!!!وپابرهنه از ازتو سیم خاردار ومیدان مین به معراج رفت .... راستی سه هزار میلیارد ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳تومان چند جفت پوتین می شه؟!!

فاطمه

وقتی مشکی مد باشه : خوبه وقتی رنگ مانتو شلوار باشه :خوبه وقتی رنگ عشقه :خوبه! وقتی رنگ کت و شلوار باشه: با کلاسه! وقتی لباس های شب تو مهمونی ها مشکی باشه باکلاسه! اما!! وقتی رنگ چادر من مشکی شد بد شد! افسردگی می آورد! دنبال حدیث و روایت می گردند که رنگ مشکی مکروهه... بعد ادعای فرهنگمونم می شه

زینب

آخ آخ آخ حاج شمام کش میرین؟؟؟ خدا قبول کنه خیلی زیبا بود[نیشخند]