عقل وعشق

 

باعقل آب عشق به یک جو نمیرود

 

 

 

بیچاره مــن که ساخته از آب وآتشم

/ 3 نظر / 6 بازدید
نگار

هر چه را عقل به یک عمر به دست آورده است همه را دل به یک لحظه به هم می ریزد....

زهرا

بیا دست قشنگ مهربانت را عصایی کن که برخیزم و شورانگیز وشاد آلود به دامان شقایقها بیاویزم بدزدم تیشه فرهاد عاشق را و بی پروا چنان رعدی بنای سنگی غم را فرو ریزم بسازم کلبه عشقی بسازم کلبه عشقی میان باغ فرداها و حافظ وار بر بام فلک طرحی دگر از عشق اندازم و نقش دیگری ریزم بیا وا کن لبانم را به تکرار سرود عشق که من آن مرغ غمگین شب آویزم کاش قلبم درد پنهانی نداشت چهره ام هرگز پریشانی نداشت برگهای آخر تقویم عشق حرفی از یک روز بارانی نداشت کاش می شد راه سخت عشق را بی خطر پیمودو قربانی نداشت همه رفتند کسی دور و برم نیست چنین بی کس شدن در باورم نیست --------------------------------------------------- سسسسسسسسسسسسسسسسسسلام ...... ببخشین [گل]

شادی

شهریار... در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم عاشق نمیشوی که ببینی چ میکشم لب بر لبم بنه بنوازش دمی چونی تا بشنوی نوای غزلهای دلکشم ساز صبا به ناله شبی گفت شهریار این کار تست من همه جور تو می کشم