/ 2 نظر / 61 بازدید
بنده خدا

فرشتگان روزی از خدا پرسیدند: تو که بشر را اینقدر دوست داری غم را چرا آفریدی؟ خداوند گفت: غم را به خاطر خودم آفریدم چون این مخلوق من تا غمگین نباشه، به یاد خالق نمیافته! امشب ختم حدیث کسا برگزار میشه توی وبلاگ ما اگه دوست داشین به وب ما سر بزنید و شرکت کنید.