روز مادر

روز مادر مبارک

روز معلم مبارک

تو دلم بود که مادر...خدا رحمتش کنه امروز جاش خالی بود 

اما یکی تو دلم بهم گفت

                      مادر همه بچه های شیعه حضرت زهراست

                                         مادر  روزت  مبارک

/ 1 نظر / 6 بازدید
نازنین

از ديروزها به دنبالت دويدم و به اميد ديدارت به امروز رسيدم ولي افسوس...! افسوس که تو به فرداها سفر کردي