ازدواج به سبک آفریقایی هندی چینی و...

ازدواج به سبک آفریقایی:

البته منظور آفریقایی های آمازون :خوب یه نفر رو گرفتن وانداختن توی دیگ بزرگ  واسه

پختن وخورن که همین اول کار رئیس سر میرسه ومیخواد بازدید کنه که

چشمش میفته به دختره وبا صدای باکومبا باکومبا  ازش خواستگاری میکنه و باز اول

عشق است البته یادم نره یه هفته بعد که دختره شام نپخته بوده بجای شام خانواده

رئیس مخورنش 

ازدواج به سبک چینی:

اینا خدایش معلوم نیست که چه خبره  چون همه به هم شبه هستن

من نمیتونم نظربگم!!

اما پیشنهاد میکنم خیلی  معامله نکنین که پیدا کردنشون خیلی سخته

ازدواج به سبک اینترنتی

بایه دخترآشنا میشی وچند روز چت میکنی وبالاخره با هم قرار میذارین که همدیگه رو

ببینین اگه چت با وب کم باشه حالا میشه یه چیزی گفت

 اما اگه با وب کم نباشه که واویلاست  البته اگه قرار هم بذارین یا سرکاریه یا چند نفر

قلچماق رو به جای یه دختر لوس مامانی میبینی

این ازدواج هم بالاخره هیچ اطمینانی رو برای ادامه زندگی واسه مرد وزن بهمراه نداره ودائما دلشوره و...شکاک بودن

ازدواج به سبک ایرانی:

خوب رسیدیم به اصل مطلب!! ماایرانی ها  هرجور ازدواج داریم از  ازدواج  به سبک

هندی گرفته تا چینی و...

اما یه رسم ازوداج خوب هم داریم

اونهم مراسم رسمی خواستگاریه  وآشنایی

خوب شاید بعضی اشکالات رو داشته باشه اما اصولیتر وعاقلانه تره

آخه بعد یه مدت دختر وپسر واسه هم ازنظر جسمی ...طبیعی میشن وعادی اونوقته که

عقل میاد به سراغت اگه از همون اول با عقل  ودرک شرایط همدیگه  ازدواج کنی لازم

نیست که بعد از اینکه عشق چند ماهه فروکش کرد دنبال هوسهای دیگه باشی یا مثل

بعضی ها دنبال .... ازدواج ایرانی با عقل شروع میشه وبا عشق ختم میشه  واگه این

ازدواج اصولی باشه خیلی کمتر طلاق پیش میاد 

آمار طلاق بین خانواده های متدین خیلی کمتر از خانواده هایی هستند که در ایران اما

به سبک غیر ایرانی واسلامی ازدواج میکنن

البته بحث خیلی جدی تر از این حرفهاست اما راه زندگی خوب آشنایی عاقلانه تره نه

احساساتی شدن وراه آشنایی عاقلانه تر قرارگذاشتن با یه دختر وپسر توی کافی شاپ

یا پارک نیست 

/ 3 نظر / 5 بازدید
چکاو بلند پرواز

سلام بالاخره پیدات کردم. لینک شدی و من خیالام راحت شد که هک نمی شم و کتک نمی خورم. زنده باد استاد جسینی

مهاجر

و ما ایرانی ها معمولا جشم و گوش بسته از روی دلسوزی عاشق میشیم و با هزار بدبختی زندگی میکنیم بخاطر حرف اینو و اون

فاطمه

استفاده کردم از مطلبتون ممنون[گل]