مهمان مرد خدا

سلام امروز مهمان یک مرد خدا بودیم

یکی از اولیائ الله مردی از جنس نور

 چندساعت درکنار ایشان بودم  و واقعا خدا راشاکرم که توفیق پیدا کردم درفضایی نفس

بکشم که ایشان هم آنجا حضور داشتند

عارف وارسته ایه الله سید حسن عاملی

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر      وه که در خرمن مجنون دل افکار چه کرد

زآن پیشتر که عالم فانی شود خراب         مارا زجام باده گلگون خراب کن

 

عرفا به دو دلیل سفر میکنند یا قرار است بلایی به جایی بیاید که این  سفرجهت دفع

بلاست یاجهت بیداری افراد

 

چند سئوال از استاد

معرفی کتاب اخلاقی؟کتابهای استاد مرحوم دولابی

معرفی مرجع تقلید؟ مقام معظم رهبری

بهترین ذکر؟هرذکری که حال معنوی ایجاد کند اما ذکر شریف یونسیه از بزرگان تاکید شده

است

چرا پیامبر با عایشه که سنش کوچک بود ازدواج کرد؟

عرف ازدواج درآن زمان  به همین منوال بودوطبیعی بود در ضمن ایه الله مرحوم میانجی

میفرمودند:اکثر ازدواجهای پیامبر سیاسی بوده است

مشکل ازدواج راچگونه حل کنیم ؟-کم کردن هزینه های ازدواج٢- کم کردن مهریه ٣-ساده

برگزار کردن مراسمات ازدواج

خاطرهای از استاد:در سفری که به یکی از کشورها کرده بودم به کلیسایی رفتم دیدم

کشیش ترجمه دعای کمیل را درآنجا میفروشد وقتی پرسیدم گفت نمیدانم دعا از کیست

اما از تمامی کتابهای ما بهتر است واین دعا با این مضمون عالی در هیچ یک از کتابهای ما

نیست

 

توصیه استاد :من حقیقی خود را پیدا کنید .....

درفرصت مقتضی مطالب جدیدتری از استاد که ضبط کرده ام پیاده کرده وخلاصه اش را روی

وبلاگ قرارمیدهم

/ 1 نظر / 12 بازدید
بهزاد

مطلب جالب و معرفی خیلی خوب ومختصر. وبلاگ خوبی دارید از بابت عکس آقا که خیلی زیبا بود کلی سباسگزار.