خوش بحال شهدا

گاهی وقتها میگویم ای کاش ما نیز با امام میمردیم

کاش ما با شهدا می رفتیم

ای کاش این روزهای تلخ را نمیدیدیم

 یاد زمان بچگی بخیر

هیچ نمیفهمیدیم

بی هیچ دغدغه ای...

امروز مسئولین فرهنگی کشور داد می زنند

 امروز جبهه فرهنگی هزینه ای برای جنگ ندارد

 هر جا کم می آورند از اعتبارات فرهنگی می زنند

اما آن جا کنسرتها با پول های آنچنانی  با آهنگهای بنیامین و رقص ...

مظلوم ترین مسئولین در این کشور مسئولین نهادهای فرهنگی هستند

راستی چرا؟؟

نکند امروز نیز بنی صدرها اجازه تجهیز نمیدهند

یاد فیلم آزانس شیشه ای افتادم

یاد سرفه های سعید در از کرخه تا راین

یاد آخرین شب حماسه مجنون

گاهی وقتها میگویم ای کاش ما نیز با امام میمردیم

آقا جان خدا صبــــرت دهــــد

/ 0 نظر / 32 بازدید