غریبانه

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه....

/ 2 نظر / 5 بازدید
بهار

دلم را سپردم به بنگاه دنیا و هی آگهی دادم اینجاو آنجا وهر روز برای دلم مشتری آمد ورفت و هی این وآن سرسری آمدو رفت ولی هیچ کس واقعا اتاق دلم را تماشا نکرد کسی قفل قلب مرا وانکرد یکی گفت: چرا این اتاق پر ازدود و آه است یکی گفت چرا دیوارهایش سیاه است و آن دیگری گفت وانگار هر آجرش فقط از غم و غصه وماتم است. ورفتند.. وبعدش دلم ماند بی مشتری و من تازه آن موقع گفتم: خدایا تو قلب مرا می خری؟ وفردای آن روز خدا امدو توی قلبم نشست ودر را به روی همه پشت خود بست ومن روی آن در نوشتم ببخشید ٫دیگر برای شما جا نداریم

تیمسار

باسلام ...خدمت برادران با اردت..باتشکر از لینک کردن ما شما هم لینک شدید..باز هم بیاید و نظ دهید