گاهی سکوت

گاهی سکوت بلندترین فریاد است

/ 2 نظر / 5 بازدید
نگار

کسی نمیداند پشت این چهره ی آرام در دلم چه میگذرد کسی نمی داند این آرامش ظاهــــــر و این دل نـــــــا آرام چقدر خسته ام میکند. کسی نمی داند پشت این همه سکوت چیست....

نگار

گاهی "سکوت" نشانه ی رضایت نیست.... شاید کسی دارد خفه میشود ، پشت سنگینی یک بغض...