/ 4 نظر / 6 بازدید
رضا

یک دانه بذر میلیون ها دانه را با خود دارد. آیا وفور وغنای هستی را می بینی؟ خداوند در وجود ما هم “روحش” را به امانت گذاشته است این همان “دانه الهی” است که باید آنرا با عشق و ایمان آبیاری کرد تا شکوفا گردد

رضا

درمقابل سختیها همچون جزیره اى باش که دریا هم با تمام عظمت وقدرت نمى تواند سر او را زیر آب کند

بنیامین

با سلام به ما نیز سر بزنید و نظر دهید

پشت هیچستان

لبیک یا خامنه ای. کجا هستید ای غمگین شده از انقراض نسل یک حیوان کمی انصاف...! این ها که انسانند، اگرچه که مسلمانند!!