اتحادیه منافقان عرب

اتحادیه منافقان عرب از سوریه چه میخواهند

اتحاد شوم ابوسفیانها بر علیه عمارها وحزب الله  ها

 آیا هدف جز جدا کردن حلقه وحدت کشورهای ایران لبنان وسوریه است

 سقوط مقاومت به نفع کیست؟

  وبه ضرر کدام کشور؟

  بعضی جریانهای داخلی احمقانه با آمریکا هم سو هستند!!

حماقت بس است  به خاطر خدا یک ذره بصیرت داشته باشید

سقوط سوریه یعنی روزنه حمله به ابهت کشورهای مسلمان

شکست مقاومت در سوریه یعنی شکست تمامیت اسلام

اتحادیه منافقان عرب  اگر عرضه داشتند جلو اسراییل می ایستادند

اگر عرضه داشتند در مقابل حمله به لبنان  حرکتی نشان میدادند

ما کشتار غـــــــــزه وسکوت یا خیانت اعراب را فراموش نکرده ایم

اتحادیه منافقان عرب اگر آبرویی داشتند  که نداشتند

آن را در دفاع از قذافی  وحسنی نامبارک

 وآل خلیفه باختند 

 

غیرت را در بی غیرتی وخوش خدمتی به اربابان یهودی وامریکایی یافتند

 خیانت فهد وآل خلیفه به مردم مظلوم بحرین با کدام منطق قابل بیان است

 

تف به ذات جاهلت عرب

 

این ننگ را تاریخ در دل صفحات خونین خود خواهد نوشت

 

 اما ماهرگز منطق مقاومت را کنار نخواهیم گذاشت

ومیدانیم که مقاومت همچنان باقیست

 

ان حزب الله هم الغالبون 

/ 0 نظر / 5 بازدید