فقط بخاطر تو

فقط بخاطر تو 

 

در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس

 

هردو عالم رابه دشمن ده که مارادوست بس

/ 8 نظر / 6 بازدید
داداشی

حسابی زدی تو خط شعر و شاعری موفق باشی.

فاطمه

چشمان مرا امید بر دیدن دوست با دیده مرا خوش است چون دوست در اوست

نگار

من ترک عشق شاهد وساغر نمیکنم صد بار توبه کردم و دیگر نمی کنم باغ بهشت وسایه طوبی وقصر و حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم

شادی

مرسی آره حال ما هم زیاد جالب نیست..... به قول مولوی بر من در وصل بسته می دارد دوست دل را به عنا شکسته میدارد دوست زین پس من و دل شکستگی در بر او چون دوست دل شکسته می دارد دوست این حضرت دوست یه نظر بکنن همه چی درست میشه ان شا الله...

نگار

من درد ترا ز دست آسان ندهم دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم از دوست به یادگار دردی دارم کان درد به صد هزار درمان ندهم

رهاتر از رها

سلام. خوبم ... چرا اتفاقا به زودی آپ میکنم ... ممنون ... نت نداشتم

شهید گمنام

ترسم تو بیایی و من آنروز نباشم و شاید باشم ولی زیر خروارها خاک